Kan een aanstelling in een functie bij het andere bestuur terwijl men toch personeelslid blijft van het eigen bestuur (bv. teneinde impact op Sociale Maribel uit te sluiten)?

Antwoord

Een dubbele voltijdse aanstelling binnen zowel gemeente als OCMW lijkt niet mogelijk te zijn. In dat geval wordt beter met een detachering vanuit het OCMW gewerkt, zodat men personeelslid van het OCMW blijft en ter beschikking wordt gesteld aan de gemeente of een ander bestuur.