Kan de gemeenteraad voor een aanwervings- of bevorderingsprocedure opteren voor de functie van directeur, indien er twee zittende functiehouders zijn ?

Antwoord

Ja. De gemeenteraad heeft ook indien er twee functiehouders zijn de keuze om ofwel de zittende functiehouders op te roepen, ofwel het ambt in te vullen via aanwerving of bevordering.

Dit blijkt uit de bewoordingen ‘kan’ en ‘mogelijkheid’ in artikel 583 DLB.

MvT: "Als het bestuur ervoor opteert om de functie open te stellen voor andere kandidaten dan de huidige secretarissen en financieel beheerders, zal naar analogie met artikel 582 de functie moeten worden ingevuld bij wijze van aanwerving en/of bevordering."