Kan de gemeenteraad besluiten dat de aanstelling van de directeur pas uitwerking heeft vanaf 1 januari 2019 ? Dus kan de inwerkingtreding voorzien worden op een andere (latere) datum dan 1 augustus 2018 ?

Antwoord

Dit is niet mogelijk. Artikel 583 DLB bepaalt dat uiterlijk op 1 augustus 2018 een aanstelling door de gemeenteraad geschiedt. Artikel 587 DLB voorziet de onmiddellijke overdracht van de taken en bevoegdheden naar de nieuwe directeurs vanaf hun aanstelling en dit uiterlijk op 1 augustus 2018. Een latere inwerkingtreding is bijgevolg niet mogelijk. Na 1 januari 2019 zijn aanstellingen overeenkomstig artikel 585 DLB het prerogatief van de nieuw verkozen gemeenteraad.