Kan de bevoegdheidsoverdracht van de secretarissen of financieel beheerders naar de nieuwe algemeen of financieel directeur worden uitgesteld, tot bijvoorbeeld 1 januari 2019 of later ?

Antwoord

Neen. Overeenkomstig artikel 609, tweede lid DLB treedt ook artikel 587 DLB dat in de overdracht van taken en bevoegdheden naar de nieuwe directeurs voorziet, reeds in werking tien dagen na de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad.

MvT: "Uiterlijk op 1 augustus 2018 gaan alle taken en bevoegdheden van de secretarissen en financieel beheerders over naar de algemeen directeur of de financieel directeur (al dan niet waarnemend)."