Is de naamgeving van een gemeente een federale of een Vlaamse bevoegdheid?

Antwoord

De bevoegdheid om een naam aan een gemeente toe te kennen of een bestaande gemeentenaam te wijzigen, komt toe aan de decreetgever, met uitzondering van de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en van de gemeenten Komen-Waasten en Voeren, waar de Federale wetgever bevoegd blijft.
Dat de macht om een naam toe te kennen of een bestaande gemeentenaam te wijzigen, toekomt aan de decreetgever vloeit voort uit artikel 7 van de Grondwet, dat bepaalt dat “de grenzen van de gemeenten (niet) kunnen (…) worden gewijzigd of gecorrigeerd dan krachtens een wet”. Het recht om een gemeente te creëren en de grenzen ervan te wijzigen, brengt immers het eponiemenrecht met zich mee.

Relevante regelgeving:

Artikel 7 van de Grondwet
Artikel 348, 2de lid van het decreet over het lokaal bestuur