Hoe zal de Vlaamse overheid de schuldovername uitvoeren? Betreft het een overname van de schuld waarbij er een wijziging van debiteur is?

Door de schuldovername neemt de Vlaamse overheid als nieuwe debiteur een deel van de uitstaande schulden van de vroegere debiteurs (gemeenten, autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn) over en is ze verplicht de schuld (kapitaalaflossingen en intresten) terug te betalen aan de financiële instellingen.

Meer info.