Hoe worden gemeenten en regio’s ondersteund bij regiovorming?

De algemene coördinatie wordt opgenomen binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vragen kunnen gestuurd worden naar regiovorming@vlaanderen.be. ABB ondersteunt ook grensgemeenten: zij kunnen aanspraak maken op een juridische en technische ondersteuning op maat.

Voor het lokale transitiespoor is een Labo Regiovorming opgericht binnen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Dit Labo zal een ontwikkeltraject uitwerken voor regio’s die nog geen lange traditie van samenwerking hebben, regionale doorbraken realiseren en ondersteuning bieden aan regio’s die hun bovenlokale ruimte willen saneren.

Doorheen het project regiovorming is er wetenschappelijke ondersteuning, begeleiding en evaluatie door het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. In 2023 maken zij een tussentijdse evaluatie van regiovorming met aanbevelingen voor de volgende legislatuur.