Hoe verhouden de regio’s zich tot federale afbakeningen (bijvoorbeeld gerechtelijke arrondissementen, politiezones en hulpverleningszones)?

Het is de wens van de Vlaamse Regering om ook de afbakeningen op federaal niveau af te stemmen op de regio’s. Hiertoe wordt een dialoog opgestart met de bevoegde federale overheidsinstanties.