Hoe verhouden de regio’s zich tot bestuurslagen (gemeenten, provincies, gemeenschappen en gewesten)?

De regio’s horen niet thuis in het rijtje van gemeenten, provincies, gemeenschappen en gewesten. Ze zijn namelijk geen nieuwe bestuurslaag. De regio’s hebben geen eigen bevoegdheden, geen eigen organen en geen eigen financiering.

De regio’s zijn een overlegmodel, waar afspraken kunnen worden gemaakt over regionaal beleid. Ze zijn ook de referentie voor de werkingsgebieden van bovenlokale samenwerkingsvormen. Voorbeelden hiervan zijn eerstelijnszones, vervoerregio’s en afvalintercommunales.