Hoe bepaalt de Vlaamse Overheid het bedrag van de schuldovername?

Voor de bepaling van het bedrag van de over te nemen ‘schulden van de betrokken gemeenten’ neemt de Vlaamse overheid het schuldniveau op 31 december 2016 als ijkdatum. Op die datum bepalen we het schuldovernamebedrag. Dat geldt ook als de gemeenten de principiële beslissing tot samenvoeging maar zouden nemen in de loop van 2017. Het bepalen van het schuldovernamebedrag op 31 december 2016 betekent niet dat Vlaanderen de schulden op dat ogenblik effectief overneemt of dat schulden aangegaan na 31 december 2016 niet meer in aanmerking zouden komen. Op 31 december 2016 bepaalt de Vlaamse overheid dus enkel het bedrag van de schuldovername maar niet de inventaris van de over te nemen schulden.

Om het inwonersaantal en de uitstaande schulden te bepalen, maken we de som van de fuserende gemeenten. We tellen het aantal inwoners en hun financiële schulden op. Hiervoor gebruiken we het bevolkingsaantal op 1 januari 2016 dat in de loop van 2016 verschijnt in het Belgisch Staatsblad.

Voorbeeld:

Indien de samen te voegen gemeenten op 31 december 2016 samen een schuld hebben van 450 euro per inwoner, en op het moment van overname (in 2018) 550 euro, dan hebben de gemeenten maar recht op een schuldovername ten bedrage van 450 euro per inwoner. Indien de samen te voegen gemeenten op 31 december 2016 samen een schuld van 400 euro per inwoner hebben, en op het moment van overname (in 2018) - door bijvoorbeeld schuldaflossingen - maar 350 euro per inwoner, dan neemt Vlaanderen de totale schuld over, maar niets meer (dus 350 euro per inwoner).

Meer info.