Is het bedrag van de maaltijdcheque een verworven recht?

Vraag

Kan het bedrag van de maaltijdcheque in de nieuwe gemeente gewijzigd worden voor de personeelsleden of is dit een verworven recht dat via een overgangsmaatregel moet behouden worden?

Antwoord

Een maaltijdcheque hoeft geen verworven recht te zijn, al kan het nieuwe bestuur beslissen om dit voor de huidige personeelsleden via overgang te behouden.

Het personeel van denieuwe gemeente mag/moet geen grotere garantie krijgen dan andere personeelsleden die niet in een fusiegemeente werken. Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling kan het bestuur zelf een keuze maken aangaande het bedrag van de maaltijdcheque (=beleidskeuze). Het bestuur kan deze dus ook zonder fusie vermeerderen of verminderen.

Wat de statutaire personeelsleden betreft kan dergelijke maatregel doorgevoerd worden op grond van het principe van de veranderlijkheid van de openbare dienst.

Voor de contractanten geldt dat alles wat in principe beschouwd wordt als “een essentieel element” van de arbeidsovereenkomst (o.a. verlofdagen, loon, etc.) niet zomaar eenzijdig door de werkgever kan gewijzigd worden. Bij dergelijke wijzigingen kan de werknemer kiezen tussen:

  • akkoord gaan met een addendum bij de arbeidsovereenkomst;
  • een verbreking van de arbeidsovereenkomst conform de arbeidsovereenkomstwet.