Heeft de deeltijdse prestatiebreuk gevolgen bij een aanstelling als directeur. Kan men van deeltijds naar voltijds gaan?

Antwoord

De overgangsbepalingen zeggen enkel dat de aanstelling telkens geschiedt met behoud van het dienstverband. Over de prestatieregeling wordt niets bepaald. Gezien algemeen sprake is van de "titularis" van het ambt, komen ook deeltijdse functiehouders in aanmerking voor de functie van directeur.

Het lijkt daarbij aan de gemeenteraad toe te komen om de prestatieregeling van de nieuwe directeursfuncties te bepalen. Sinds het decreet van 3 juni 2016 beslissen de gemeenten immers autonoom of de decretale ambten voltijds of deeltijds worden uitgeoefend.