Is geheime stemming vereist bij de aanstelling van de secretaris- en de financieel beheerder-coördinator in het kader van een fusietraject?

Neen, bij de aanstelling van een secretaris- en financieel beheerder-coördinator kan de vergelijking gemaakt worden met wat in tuchtzaken geldt. Zo moet over de aanstelling van de tuchtonderzoeker niet geheim worden gestemd omdat de aanstelling sowieso decretaal wordt opgelegd, maar zodra een vervanger of een waardeoordeel moet worden gemaakt (keuze tussen 2 of meer personen), is een geheime stemming steeds noodzakelijk.