Is geheime stemming vereist bij de aanstelling van de algemeen directeur- en de financieel directeur-coördinator in het kader van een fusietraject?

Neen, bij de aanstelling van een algemeen directeur- en financieel directeur-coördinator kan de vergelijking gemaakt worden met wat in tuchtzaken geldt. Zo moet over de aanstelling van de tuchtonderzoeker/directeur-coördinator niet geheim worden gestemd omdat de aanstelling sowieso decretaal (art. 357 Decreet Lokaal Bestuur) wordt opgelegd, maar zodra een vervanger moet worden aangeduid of een waardeoordeel moet worden gemaakt (keuze tussen 2 of meer personen), is een geheime stemming steeds noodzakelijk.