Gaan de door de gemeente verstrekte waarborgen automatisch over naar de nieuwe gemeente? Moet de waarborg herschreven worden bij de derde partij die de waarborg van de gemeente krijgt?

Antwoord

Ja, de waarborgen gaan automatisch over naar de nieuwe gemeente. Het is strikt genomen niet nodig om de waarborg te herschrijven bij de derde partij die de waarborg van de gemeente krijgt, maar dit kan uiteraard wel (met het oog op het creëren van duidelijkheid). Het lijkt wel logisch dat de begunstigde van de waarborg minstens in kennis wordt gesteld van de fusie en de overgang van de waarborg naar de nieuwe gemeente.

Relevante regelgeving:

Artikel 350 van het decreet over het lokaal bestuur.