Is een overname en/of wijziging van contracten afgesloten door de oorspronkelijke gemeenten nodig door de nieuwe gemeente?

Is een overname en/of wijziging van contracten afgesloten door de oorspronkelijke gemeenten nodig door de nieuwe gemeente?

In het decreet vrijwillige samenvoeging van gemeenten van 24 juni 2016 is als algemeen principe bepaald dat de nieuwe gemeente op de samenvoegingsdatum de rechten, plichten en lasten overneemt die voortvloeien uit overeenkomsten van de samengevoegde gemeenten. Wenst de nieuwe gemeente voor één of meer overeenkomsten van dit principe af te wijken dan dringen zich uiteraard aanpassingen aan deze overeenkomst(en) op.

Relevante regelgeving:

Artikel 12 § 3 van het decreet houdende de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.