Is de schuldovername ingevolge de vrijwillige samenvoeging van gemeenten een éénmalige operatie beperkt tot de samenvoegingen die ingaan op 01/01/2019?

Is de schuldovername ingevolge de vrijwillige samenvoeging van gemeenten een éénmalige operatie beperkt tot de samenvoegingen die ingaan op 01/01/2019 of zal er ook nog een schuldovername zijn voor vrijwillige samenvoegingen na 01/01/2019 ?

In de huidige stand van de regelgeving is de financiële bonus wel degelijk beperkt tot vrijwillige fusies die ingaan op 1 januari 2019. De basis daarvoor is te vinden in het decreet houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten van 24 juni 2016.

In het decreet over het lokaal bestuur wordt de mogelijkheid voor het instellen van een schuldovername bij fusies gedelegeerd aan de Vlaamse Regering (artikel 382). De Vlaamse Regering kan dus een regeling treffen om schulden over te nemen bij vrijwillige fusies zonder daarvoor langs de decreetgever te moeten passeren. Indien de Vlaamse Regering een schuldovername wenst voor besturen die fuseren na 1 januari 2019, dan dient ze daarvoor een apart besluit te nemen.