In de principiële beslissing tot fusie moet o.m. een datum van samenvoeging worden vermeld. Is het mogelijk dat wanneer die beslissing in 2017 of 2018 zou worden genomen als datum 1 januari 2025 wordt ingevuld en niet bijvoorbeeld 1 januari 2019?

Antwoord

Er waren in het fusiedecreet geen bepalingen opgenomen omtrent de uiterste datum tot samenvoeging die in een principiële beslissing tot fusie moet zijn opgenomen. Er was dus geen bezwaar om in dit principebesluit de beoogde fusiedatum van 1 januari 2025 naar voor te schuiven. Er was evenwel enkel een fusiebonus in de vorm van een schuldovername voorzien voor fusies die ingaan op 1 januari 2019.