Is de overlegprocedure tijdens de lopende zaken ook van toepassing bij het aanpassen van het meerjarenplan?

Vraag

Is de overlegprocedure, voorzien tijdens de periode van lopende zaken, ook van toepassing bij het aanpassen van het meerjarenplan?

Antwoord

De overlegprocedure, voorzien tijdens de periode van lopende zaken, is niet verplicht voor de aanpassingen van het meerjarenplan. Door de vaststelling van die beleidsrapporten worden geen verbintenissen aangegaan. Die beleidsrapporten bevatten ook geen kredieten voor de periode na de fusiedatum.
Bovendien zijn de budgetten die de samen te voegen gemeenten vóór de samenvoegingsdatum hebben vastgesteld en die betrekking hebben op boekjaren na de samenvoegingsdatum, vanaf de samenvoegingsdatum van rechtswege niet meer uitvoerbaar.
De financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan die ook boekjaren omvat na de fusiedatum geeft in principe alleen maar een zicht op de financiële gevolgen en doorrekening van de beslissingen van de voorgaande periode(s).
Dat alles neemt niet weg dat het aan te raden is om in de context van een fusie een aanpassing van het meerjarenplan voorafgaandelijk met de fusiepartner te overleggen. Op die manier kan men voldoende duiding/toelichting geven over de noodzaak,  inhoud en eventuele (financiële) gevolgen van de aanpassing. Bij aangelegenheden die de lopende zaken zouden overstijgen (bv. nieuwe investeringsprojecten) is voorafgaandelijk overleg verplicht (daarvoor niet noodzakelijk over het hele meerjarenplan).