Is de naamgeving van een gemeente een federale of een Vlaamse bevoegdheid?

De bevoegdheid om een naam aan een gemeente toe te kennen of een bestaande gemeentenaam te wijzigen, komt toe aan de decreetgever, met uitzondering van de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en van de gemeenten Komen-Waasten en Voeren, waar de Federale wetgever bevoegd blijft.
 

Relevante regelgeving:

  • Artikel 7 van de Grondwet
  • Artikel 10,  2de lid van het decreet houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging
  • Artikel 296 van het gemeentedecreet
  • Artikel 275 van de nieuwe gemeentewet
  • Koninklijk Besluit van 24 juni 1988 tot vaststelling van de schrijfwijze van de gemeentenamen