De aangestelde algemeen directeur gaat in de loop van 2019 al met pensioen. Kan er nu al een dubbelloper aangesteld worden?

Antwoord

De gemeenteraad kan op zijn vroegst zes maanden voor de beëindiging van het ambt van de uittredende algemeen directeur een nieuwe algemeen directeur aanstellen. Zolang artikel 168 DLB niet in werking is getreden, gebeurt dit met toepassing van artikel 84 van het Gemeentedecreet.