Blijft de uittredende niet weerhouden financieel directeur in dienst als financieel directeur tot 31 december 2018 of tot het moment van de definitieve afsluiting van de jaarrekening 2018?

Antwoord

Op basis van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) is de datum van de definitieve afsluiting van de jaarrekening 2018 (uiterste datum 30 juni 2019) geen criterium (artikel 260 DLB) in dit verband.
De uittredende financieel directeur kan dus maar als financieel directeur in dienst blijven tot 31 december 2018.