Blijft de uittredende niet weerhouden financieel directeur in dienst als financieel directeur tot 31/12/2018 of is tot het moment van de definitieve afsluiting van de jaarrekening 2018?

Op basis van het voorontwerp van het decreet over het lokaal bestuur is de datum van de definitieve afsluiting van de jaarrekening 2018 (uiterste datum 30/6/2019) geen criterium (art. 368 DLB) in dit verband.

De uittredende financieel directeur kan dus maar als financieel directeur in dienst blijven tot 31/12/2018.