Blijft de uittredende niet weerhouden financieel directeur in dienst als financieel directeur tot 31/12/2018 of tot het moment van de definitieve afsluiting van de jaarrekening 2018?

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) is de datum van de definitieve afsluiting van de jaarrekening 2018 (uiterste datum 30/6/2019) geen criterium (art. 260 DLB) in dit verband.
De uittredende financieel directeur kan dus maar als financieel directeur in dienst blijven tot 31/12/2018.