Blijft de niet aangestelde functiehouder bij aanstelling in passende functie beschikken over de decretale bescherming tijdens het evaluatietraject (evaluatie op politiek niveau)?

Antwoord

Indien de niet als directeur aangestelde functiehouder als adjunct-directeur wordt aangesteld, blijft de specifieke evaluatieregeling voor de decretale graden van toepassing. De decretale graden worden op eenzelfde wijze geëvalueerd.

Voor andere passende functies in niveau A geldt het regime dat van toepassing is op het gewoon personeel (m.n. dat een niet-decretale betrekking op A-niveau bekleedt).