Als iemand beschikt over een deeltijdse aanstelling in twee verschillende lokale besturen en er volgt een aanstelling als directeur in één van de besturen, blijft de aanstelling in het andere bestuur dan deeltijds doorlopen?

Antwoord

De deeltijdse aanstelling als secretaris of financieel beheerder in het andere bestuur zal slechts blijven doorlopen totdat in dat bestuur een algemeen of financieel directeur -al dan niet deeltijds- werd aangesteld. Ook binnen het andere bestuur zal de procedure tot invulling van de directeursfunctie doorlopen dienen te worden.