Als de nieuwe gemeente de naam draagt van één van de oorspronkelijke gemeenten, kan ze dan de stempel overnemen van die gemeente waarvan de nieuwe gemeente de naam draagt?

Ja, de nieuwe gemeente kan vragen om het wapen (en/of de vlag) van één van de vroegere gemeenten te behouden. Indien dit het geval is, komt dit wapen voor op de zegel en wordt in voorkomend geval de zegel overgenomen van één van de oorspronkelijke gemeenten. Het is evenwel ook mogelijk dat  een geheel nieuw wapen bedacht wordt. Dit wapen komt dan voor op de stempel/zegel.

Juridisch kader

  • het koninklijk besluit van 6 februari 1837, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 februari 1913 en 9 maart 1995 ( respectievelijk Bulletin du Ministère de l’ Intérieur 1837, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1913 en 22 maart 1995).