Kan na een fusie het nieuwe bestuur in het jaar x+1 de notulen goedkeuren van de laatste vergadering van x ? Welke regeling is hierop van toepassing?

Het verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad wordt normaalgezien goedgekeurd op de volgende vergadering. Kan na een fusie het nieuwe bestuur in het jaar x+1 de notulen goedkeuren van de laatste vergadering van x? Welke regeling is hierop van toepassing?

Dit is niet expliciet geregeld in de regelgeving.

In principe moeten de nieuwe organen van de nieuwe gemeente de notulen van de laatste vergaderingen van de organen van de oude gemeenten goedkeuren.

De besturen kunnen er voor kiezen om zoveel mogelijk de notulen staande de (laatste) vergadering op te maken en goed te keuren. Dit kan voor de gemeente- en OCMW-raden, het Vast Bureau en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.