Welke stappen moet een autonoom gemeentebedrijf (AGB) nemen als ze ten gevolge van een fusie van naam verandert?

Welke stappen moet een AGB nemen als ze ten gevolge van een fusie van naam verandert?

Een naamsverandering van een AGB veronderstelt een statutenwijziging omdat de naam en eventueel de afkorting daarvan, in de statuten vermeld moeten worden (cf. artikel 232, 1° DLB).