Welke stappen moet een autonoom gemeentebedrijf (AGB) nemen als ze ten gevolge van een fusie van naam verandert?

Uitgebreide vraag

Welke stappen moet een AGB nemen als ze ten gevolge van een fusie van naam verandert?

Antwoord

Een naamsverandering van een AGB veronderstelt een statutenwijziging omdat de naam en eventueel de afkorting daarvan, in de statuten vermeld moeten worden (cf. artikel 232, 1° DLB).