Wie vult op 1 januari 2019 de functie van financieel directeur in als er in de samen te voegen gemeenten vooraf geen financieel directeur–coördinator werd aangesteld?

Wie vult op 1 januari 2019 de functie van financieel directeur in als er in de samen te voegen gemeenten vooraf geen financieel directeur–coördinator werd aangesteld?

Indien er slechts 1 gemeenschappelijke financieel beheerder is voor gemeente en OCMW, wordt ingevolge artikel 581 DLB de financieel beheerder van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente. Als de financieel beheerder van de gemeente en het OCMW verschillende personen zijn kan de gemeenteraad volgens artikel 583, § 2 DLB de financieel beheerders oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur. Deze overgangsbepalingen in het DLB zijn in werking getreden 10 dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 600, §2, tweede lid DLB dat in voege is getreden op de 10de dag na bekendmaking van het DLB in het Belgisch Staatsblad, legt de gemeenteraden de verplichting op een financieel directeur-coördinator aan te stellen. Gebeurt dit niet voor 1 augustus 2018, dan wordt er decretaal in een terugvalregeling voorzien, waarbij de financieel beheerder-coördinator, vermeld in artikel 8, tweede lid van het fusiedecreet, van rechtswege wordt aangeduid als financieel directeur-coördinator. Indien er geen financieel beheerder-coördinator werd aangesteld, kan men niet terugvallen op deze laatste regeling. Bijgevolg is het aangewezen dat er een financieel directeur-coördinator wordt aangesteld. Die financieel directeur-coördinator zal vanaf 1 januari 2019 tot aan de aanstelling van een nieuwe financieel directeur het ambt van financieel directeur van de nieuwe gemeente waarnemen (artikel 360 DLB).