Wie mag het addendum bij de individuele arbeidsovereenkomst ondertekenen dat voor de contractuele personeelsleden de nieuwe werksituatie ten gevolge van een fusie van gemeenten juridisch verankert, de algemeen directeur en burgemeester van het huidige bestuur of van het nieuwe bestuur?

Uitgebreide vraag

Wie mag het addendum bij de individuele arbeidsovereenkomst ondertekenen dat voor de contractuele personeelsleden de nieuwe werksituatie ten gevolge van een fusie van gemeenten juridisch verankert, de algemeen directeur en burgemeester van het huidige bestuur of van het nieuwe bestuur?

Antwoord

De bepalingen van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 stelt dat de arbeidsovereenkomst een overeenkomst is waarbij een werknemer zich verbindt, tegen loon, onder gezag, … van een werkgever arbeid te verrichten.

Aangezien het nieuwe bestuur de werkgever zal zijn heeft de algemeen directeur en de burgemeester van het huidige bestuur in deze geen bevoegdheid. Het addendum dient bijgevolg ondertekend te worden door de aanstellende overheid van het nieuwe bestuur.