Wat wordt de nieuwe standplaats van de personeelsleden als de werkgever verschillende locaties heeft en dus meerdere adressen van tewerkstellingsplekken?

Uitgebreide vraag

Het adres van de werkgever wordt na een fusie automatisch de nieuwe standplaats van het personeelslid. Wat wordt de nieuwe standplaats van de personeelsleden als de werkgever verschillende locaties heeft en dus meerdere adressen van tewerkstellingsplekken?

Antwoord

Binnen een bestuur zijn meerdere standplaatsen mogelijk. Een personeelslid heeft normaal wel maar één standplaats. De standplaats moet niet de hoofdzetel van het nieuwe bestuur zijn, aangezien de tewerkstellingsplek kan verschillen van de plaats van de hoofdzetel. Het bestuur moet wel aangeven welke de nieuwe standplaats zal zijn.

Voor de contractuele personeelsleden wordt de nieuwe werksituatie juridisch verankerd door middel van een addendum aan de individuele arbeidsovereenkomst. Het nieuwe bestuur legt in dat addendum de nieuwe standplaats van het contractuele personeelslid vast.

Voor fusies van gemeenten is er geen speciale regeling voorzien voor wat betreft de toelage voor het woon-werkverkeer. De bepalingen van het BVR RPR zijn van toepassing.