Wat gebeurt er bij een fusie met de adjuncten die reeds aangesteld waren bij de samen te voegen gemeenten?

Antwoord

De adjunct van gemeente A gaat over in de hoedanigheid van adjunct (bij overgang) op grond van het principe dat alle personeelsleden worden overgedragen met behoud van graad, hoedanigheid en salarisschaal. De algemeen directeur die het niet wordt uit gemeente B, kan op grond van artikel 382 van het decreet over het lokaal bestuur eveneens als adjunct worden aangesteld. Het nieuwe bestuur zal dan over meerdere adjuncten beschikken. Vandaar dat op de raad de plicht rust om in een vervangingsregeling te voorzien waarbij uitgewerkt wordt welke adjunct de directeur wanneer moet vervangen, eventueel kan een cascadesysteem uitgewerkt worden.