Wat is de positie van een secretaris die niet benoemd werd tot algemeen directeur bij ontslag van de titularis?

Vraag

Als de gemeenteraad beslist om na een interne procedure één van de twee secretarissen te benoemen als algemeen directeur, kan de andere niet-benoemde secretaris, bij ontslag van deze algemeen directeur na één jaar, nog aangesteld worden als algemeen directeur zonder dat er een nieuwe vacantverklaring moet gebeuren? En is dit afhankelijk van zijn al dan niet kandidaat zijn in 2019?

Antwoord

Als een jaar na de samenvoeging van gemeenten (in 2020), de functie van algemeen directeur terug open komt te staan, dan moet voor de invulling van die vacature de gewone procedure en regels gevolgd worden. Het bestuur zal dan dus kunnen kiezen om de vacature van algemeen directeur in te vullen via een procedure van aanwerving en/of bevordering. De ervaring die een gewezen secretaris heeft zal tijdens die procedure natuurlijk wel in rekening gebracht kunnen worden.