Wat betekent de afschaffing van het E-niveau?

Wat betekent de afschaffing van het E-niveau voor de personeelsleden die:

  • Op een gecombineerd niveau D/E zitten: mogen hun D-uren gewoon uitgebreid worden?
  • Enkel op E-niveau zitten: moeten zij bevorderingsexamens afleggen of worden zij automatisch D wanneer hun niveau niet meer bestaat? Of blijven zij in overgang in E zolang ze geen examen afleggen? Of is er nog een andere piste?

Eerst moet de personeelsformatie worden aangepast. De functies van het niveau E worden in de nieuwe personeelsformatie voorzien op het niveau D. Om in een hoger niveau ingeschaald te worden moet een bevorderingsexamen georganiseerd worden. Het is aangewezen om de huidige functies op het niveau E als uitdovend vast te stellen omdat het mogelijk is dat niet alle personeelsleden zullen deelnemen aan of slagen in de bevorderingsprocedure.

Personeelsleden die zowel aangesteld zijn op het niveau E als het niveau D kunnen hun prestaties uitbreiden als dit voorzien is in de plaatselijke rechtspositieregeling. Deze personeelsleden behouden hun statuut (statutair/contractueel) voor het gedeelte van de aanstelling op het niveau D, m.a.w. indien het personeelslid deeltijds contractueel aangesteld is op het niveau D, zal de aanstelling na de uitbreiding van de prestaties tevens contractueel zijn, ongeacht de aard van het statuut op het niveau E. Eenzelfde regeling geldt voor de statutair aangestelde personeelsleden op het niveau D. Na uitbreiding van de prestaties zal de aanstelling als statutair beschouwd worden op het niveau D, ongeacht de aard van het statuut op het niveau E.

Voor de personeelsleden die enkel op het niveau E tewerkgesteld zijn moet er een bevorderingsexamen worden georganiseerd. Uiteraard kunnen enkel de personeelsleden die voldoen aan de gestelde voorwaarden (zoals voorzien in de plaatselijke rechtspositieregeling) zich kandidaat stellen voor een bevorderingsprocedure.

De personeelsleden die niet voldoen aan de gestelde bevorderingsvoorwaarden, niet deelnemen of niet slagen in de bevorderingsprocedure behouden hun functie op het niveau E op voorwaarde dat de functies als uitdovend werden vastgesteld in de nieuwe personeelsformatie.

Een automatische opwaardering van de functies van het niveau E naar het niveau D is niet mogelijk.