Stel dat er al een algemeen directeur wordt aangesteld in alle oorspronkelijke gemeenten bij een fusie, behouden de niet-gekozenen dan het recht om in de nieuwe gemeente een passende functie te krijgen?

Antwoord

Op het ogenblik dat een algemeen directeur wordt aangesteld in de oorspronkelijke gemeente, moet de overblijvende secretaris/financieel beheerder worden aangesteld in een nieuwe functie. Het is in die hoedanigheid dat de betrokkene zal worden overgedragen aan de nieuwe gemeente. De overgangsregeling van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) om een algemeen/financieel directeur met terugvalwaarborg aan te stellen is met andere woorden uitgeput en komt alleen de oorspronkelijke gemeente toe. Voor de nieuwe gemeente geldt wel nog art. 600, §3 DLB, maar dit betreft uitsluitend de situatie waarbij nog geen algemeen/financieel directeur werd aangesteld in de oorspronkelijke gemeente(n).