Op welke wijze heeft een fusie van gemeenten een invloed op de recente wijziging die is doorgevoerd in de pensioenwetgeving, o.a. wat betreft het meetellen van contractueel gewerkte jaren voor de berekening van het pensioen als statutair personeelslid?

Op welke wijze heeft een fusie van gemeenten een invloed op de recente wijziging die is doorgevoerd in de pensioenwetgeving, o.a. wat betreft het meetellen van contractueel gewerkte jaren voor de berekening van het pensioen als statutair personeelslid?

Een fusie van gemeenten heeft geen invloed op de aanneembaarheid in het ambtenarenpensioen van aan de vaste benoeming voorafgaande contractuele diensten van een ambtenaar die op 30 november 2017 vast benoemd was.
De wet tot invoering van het gemengd pensioen voorziet het gemengd pensioen enkel voor personen waarvan de eerste vaste benoeming plaatsvond na 30 november 2017.
Personeelsleden die reeds vóór 1 december 2017 vastbenoemd werden bij de gemeente die later zullen fuseren, zullen een ambtenarenpensioen genieten voor de contractuele en tijdelijke diensten die zij vóór deze (eerste) vaste benoeming gepresteerd hebben.