Kunnen, in het kader van een fusie, enkel gemeenten een beheersovereenkomst opmaken om een beroep te doen op elkaars personeelsleden of kunnen de gemeenten en OCMW’s ook een beheersovereenkomst sluiten zodat bijvoorbeeld gemeente A een beroep kan doen op een personeelslid van het OCMW B?

Antwoord

Op basis van de artikelen 196, §2 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), en de artikelen 356 en 376 DLB is het mogelijk voor de gemeenten en OCMW’s om aan kruisbestuiving te doen. Zo kunnen onnodige bijkomende aanwervingen buiten het ‘nieuwe’ bestuur worden vermeden. Bij voorkeur wordt een maximale samenwerking gerealiseerd tussen alle betrokken besturen.