Kunnen, in het kader van een fusie, enkel gemeenten een beheersovereenkomst opmaken om beroep te doen op elkaars personeelsleden of kunnen de gemeenten en OCMW’s ook een beheersovereenkomst sluiten zodat bijvoorbeeld gemeente A beroep kan doen op een personeelslid van het OCMW B?

Kunnen, in het kader van een fusie, enkel gemeenten een beheersovereenkomst opmaken om beroep te doen op elkaars personeelsleden of kunnen de gemeenten en OCMW’s ook een beheersovereenkomst sluiten zodat bijvoorbeeld gemeente A beroep kan doen op een personeelslid van het OCMW B?

Op basis van de artikelen 271 gemeentedecreet (art. 196, §2 DLB), en de artikelen 18 en 44 van het fusiedecreet (art. 356 en 376 DLB) is het mogelijk voor de gemeenten en OCMW’s om aan kruisbestuiving te doen. Zo kunnen onnodige bijkomende aanwervingen buiten het ‘nieuwe’ bestuur worden vermeden. Bij voorkeur wordt een maximale samenwerking gerealiseerd tussen alle betrokken besturen.