Kan er een adjunct-algemeendirecteur aangeduid worden in de nieuwe gemeente, als er geen algemeen directeurs zijn aangesteld in de oorspronkelijke gemeenten?

Kan er een adjunct-algemeendirecteur aangeduid worden in de nieuwe gemeente, als er geen algemeen directeurs zijn aangesteld in de oorspronkelijke gemeenten?

In het geval er geen algemeen directeurs zijn aangesteld hebben de gewezen secretarissen/financieel beheerders een terugvalfunctie gekregen. De adjunct die bij overgang en in terugval als zodanig werd aangesteld in de oorspronkelijke gemeente zal zijn functie bij overdracht naar de nieuwe gemeente behouden. Een adjunct zal ook kunnen aangeduid worden op grond van de organieke bepalingen, namelijk als het nieuwe bestuur de 60.000 inwoners overschrijdt. De nieuwe gemeente kan niet op grond van art. 382 DLB de terugval regelen aangezien ze gebonden is door art. 600 DLB.