Kan de waarnemend financieel directeur die niet als financieel directeur wordt aangesteld in de nieuwe gemeente ook worden aangesteld als adjunct-financieeldirecteur in de nieuwe gemeente?

Vraag

Een bestuur stelt geen financieel directeur aan en o.b.v. artikel 584 DLB zal van rechtswege de financieel beheerder met de meeste anciënniteit de waarnemend financieel directeur worden. Er is wel voorzien dat in dit geval ook de financieel beheerder van de gemeente en de financieel beheerder van het OCMW in aanmerking komen voor het ambt van financieel directeur van de nieuwe gemeente. De financieel beheerder met de meeste anciënniteit wordt met ingang van 1 augustus van rechtswege waarnemend financieel directeur.
Kan in dit geval de waarnemend financieel directeur die niet als financieel directeur wordt aangesteld in de nieuwe gemeente ook worden aangesteld als adjunct-financieeldirecteur in de nieuwe gemeente?
Kan in dit geval de financieel beheerder van de gemeente of van het OCMW die niet als financieel directeur wordt aangesteld in de nieuwe gemeente ook worden aangesteld als adjunct-financieeldirecteur in de nieuwe gemeente?

 

Antwoord

Artikel 382 DLB, van toepassing op de financieel directeurs die niet worden aangesteld als financieel directeur in de nieuwe gemeente, stelt dat een gewezen financieel directeur van een samengevoegde gemeente, die niet als financieel directeur van de nieuwe gemeente is aangesteld, met behoud van zijn geldelijke anciënniteit wordt aangesteld als adjunct-financieeldirecteur bij de gemeente, hetzij in een passende functie van niveau A in de nieuwe gemeente.

Op het ogenblik dat een financieel directeur wordt aangesteld in de samen te voegen gemeente, moet de overblijvende financieel beheerder worden aangesteld in een nieuwe functie in de samen te voegen gemeente. Het is in die hoedanigheid dat de betrokkene zal worden overgedragen aan de nieuwe gemeente. De adjunct die bij overgang en in terugval als zodanig werd aangesteld in de samen te voegen gemeente zal zijn functie bij overdracht naar de nieuwe gemeente behouden. Het is effectief zo dat de financieel beheerder die op 1 augustus 2018 niet van rechtswege waarnemend financieel directeur wordt, onmiddellijk moet worden aangesteld in een passende functie. De “financieel beheerder” heeft op dat moment immers geen bevoegdheden meer. De persoon in kwestie kan zowel worden aangesteld in de functie van adjunct-financieeldirecteur als in een passende functie op A-niveau. Enkel indien op dat moment gekozen wordt voor een functie van adjunct-financieeldirecteur kan de betrokkene ook in de nieuwe gemeente als adjunct worden aangesteld. Hij wordt immers overgedragen in de hoedanigheid van zijn nieuwe passende functie. Uiteraard is het noodzakelijk dat de fusiepartners dit op voorhand goed afstemmen, zodat geen ongelijkheid tussen de vroegere financieel beheerders ontstaat en de financiële draagkracht van de nieuwe gemeente niet in het gedrang komt door de creatie van meerdere adjuncten.