Kan de nieuwe gemeente nieuwe personeelsleden aanstellen tussen de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente (installatievergadering) en de gemeenteraad waarop een tussentijdse of nieuwe rechtspositieregeling wordt vastgesteld?

Vraag

Kan de nieuwe gemeente nieuwe personeelsleden aanstellen tussen de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente (installatievergadering) en de gemeenteraad waarop een tussentijdse of nieuwe rechtspositieregeling wordt vastgesteld?

Antwoord

Neen, de rechtspositieregelingen van de oorspronkelijke gemeenten blijven, in afwachting van de vaststelling en inwerkingtreding van de nieuwe rechtspositieregeling, van toepassing op de personeelsleden die van rechtswege overgedragen werden naar de nieuwe gemeente. De vorige rechtspositieregelingen kunnen evenwel niet toegepast worden bij de aanstelling van ‘nieuwe’ personeelsleden door de nieuwe gemeente. Enkel indien de nieuwe gemeente al een nieuwe/tussentijdse rechtspositieregeling heeft vastgesteld, kan geworven worden.