Indien een beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen twee samen te voegen besturen, betekent dat dan ook dat er vanuit 1 bestuur een procedure interne personeelsmobiliteit mag uitgevoerd worden, maar daarbij wel medewerkers van het andere bestuur aangeschreven worden?

Indien een beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen twee samen te voegen besturen, betekent dat dan ook dat er vanuit 1 bestuur een procedure interne personeelsmobiliteit mag uitgevoerd worden, maar daarbij wel medewerkers van het andere bestuur aangeschreven worden?

Het staat de besturen vrij om beheersovereenkomsten af te sluiten om o.m. beroep te doen op elkaars personeelsleden. Dit houdt in dat de personeelsleden tijdelijk worden toegewezen aan een ander bestuur. Zij blijven evenwel hun statuut en de rechtspositieregeling behouden die ze reeds hadden bij hun oorspronkelijk bestuur. M.a.w. zij worden ingevolge de beheersovereenkomst ter beschikking gesteld aan een ander bestuur (zonder overdracht van het werkgeversgezag).

Deze werkwijze verschilt uiteraard van een procedure van externe personeelsmobiliteit. Na een procedure van externe personeelsmobiliteit worden de desbetreffende personeelsleden opnieuw benoemd/aangesteld en zijn ze gehouden aan de rechtspositieregeling van het nieuwe bestuur.
Indien een bestuur opteert om een procedure van interne personeelsmobiliteit te voeren, kunnen enkel de eigen personeelsleden in aanmerking genomen worden. Externe personeelsleden kunnen niet deelnemen aan een procedure van interne personeelsmobiliteit.