Is het mogelijk om in het kader van een fusie van gemeenten de interne mobiliteit uit te breiden tot de hulpverleningszone?

Is het mogelijk om in het kader van een fusie van gemeenten de interne mobiliteit uit te breiden tot de hulpverleningszone?

Interne mobiliteit speelt zich zoals bevordering altijd af binnen het eigen bestuur, tenzij er gebruik wordt gemaakt van het BVR van 20 mei 2011 houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling.
Indien het bestuur de regeling uit dit besluit, inzake externe personeelsmobiliteit tussen overheden met hetzelfde werkingsgebied, in de rechtspositieregeling heeft ingeschreven, dan kunnen personeelsleden van bv ocmw of AGB’s deelnemen aan procedures van interne mobiliteit bij de gemeente.
Daarnaast bestaan er ook nog de decretale mogelijkheden van ‘overdracht van personeel’ (bv tussen ocmw en gemeente).
Geen van beide regelingen (interne mobiliteit of overdracht) is evenwel van toepassing op hulpverleningszones (of politiezones).