De statutaire medewerkers krijgen hun salaris van januari 2019 vooruitbetaald in december 2018, maar de nieuwe organisatie bestaat dan nog niet. Hoe moet hiermee worden omgegaan?

Antwoord

Het bestuur kan ervoor opteren om eenmalig de lonen van de statutairen van januari niet eind december maar begin januari uit te betalen. Mits duidelijke communicatie hierover naar de personeelsleden toe zou dat normaal geen enkel probleem mogen zijn, zeker gelet op de specifieke situatie.

Het is af te raden om die lonen in december al te betalen omdat deze betaling niet correct geboekt kan worden. Het nieuwe bestuur start dan al met een foute boekhouding en zal onmiddellijk moeten omboeken. Deze situaties kunnen best vermeden worden.