Als de gemeenteraad beslist om na een interne procedure één van de twee secretarissen te benoemen als algemeen directeur, kan de andere niet-benoemde secretaris, bij ontslag van deze algemeen directeur na één jaar, nog aangesteld worden als algemeen directeur zonder dat er een nieuwe vacantstelling moet gebeuren? En is dit afhankelijk van zijn al dan niet kandidaat zijn in 2019?

Als de gemeenteraad beslist om na een interne procedure één van de twee secretarissen te benoemen als algemeen directeur, kan de andere niet-benoemde secretaris, bij ontslag van deze algemeen directeur na één jaar, nog aangesteld worden als algemeen directeur zonder dat er een nieuwe vacantstelling moet gebeuren? En is dit afhankelijk van zijn al dan niet kandidaat zijn in 2019?

Indien in 2020, een jaar na de samenvoeging van gemeenten, de vacature van algemeen directeur terug open komt te staan, dan moet voor de invulling van deze vacature de gewone procedure en regels gevolgd worden. Het bestuur zal dan dus kunnen kiezen om de vacature van algemeen directeur te laten invullen via een procedure van aanwerving en/of bevordering. De ervaring die een gewezen secretaris heeft zal tijdens die procedure natuurlijk wel in rekening gebracht kunnen worden.