Wanneer wordt de schuld overgenomen?

Volgens het fusiedecreet gebeurt de eigenlijke overname van de schulden door de Vlaamse overheid op het einde van de maand die volgt op de bekendmaking van het samenvoegingsdecreet. Het is m.a.w. mogelijk om tot op de datum van de effectieve overdracht nog schulden op te nemen die in aanmerking kunnen komen voor de effectieve schuldovername (mits enkele voorwaarden).  De kapitaalsaflossingen en intresten die vervallen voor de effectieve datum van de schuldovername door de Vlaamse overheid blijven ten laste van de gemeenten. Omwille van het specifieke karakter van die financieringsvorm, gebeurt de eventuele overname van kortlopende thesauriebewijzen op de eerstvolgende vervaldag na het einde van de maand die volgt op de bekendmaking van het samenvoegingsdecreet.

Meer info.