Wat zijn de kwalificatievereisten voor maatschappelijk werker OCMW?

Met behoud van de toepassing van andere wettelijke of reglementaire bepalingen zijn kandidaten voor de functie van maatschappelijk werker, vermeld in artikel 183, §1, van het decreet van 22 december 2017, houder van een van de volgende diploma’s:

1°        het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma;

2°        het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

 

De kandidaten met een van de volgende oude diploma’s van vóór de invoering van de bamastructuur komen ook in aanmerking:

1°        het diploma van maatschappelijk assistent, zoals dat destijds is afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type (hokt) of het hoger onderwijs van één cyclus (ho1C) studiegebied sociaal agogisch werk, of de buitenlandse diploma’s die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent;

2°        het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid;

3°        het diploma van sociale verpleegkunde met als titel gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat behoort tot het vroegere paramedisch hoger onderwijs van het korte type. Dat was een langer lopende opleiding met een specialisatie, gespreid over vier studiejaren.

Let wel, deze diplomavereisten gelden alleen voor de maatschappelijk werker in strikte zin, namelijk de maatschappelijk werker die de sociale onderzoeken uitvoert en de individuele hulpvragen behandelt en opvolgt.