Wat betekent de afschaffing van het E-niveau?

Uitgebreide vraag

Wat betekent de afschaffing van het E-niveau voor de personeelsleden die:

  • Op een gecombineerd niveau D/E zitten: mogen hun D-uren gewoon uitgebreid worden?
  • Enkel op E-niveau zitten: moeten zij bevorderingsexamens afleggen of worden zij automatisch D wanneer hun niveau niet meer bestaat? Of blijven zij in overgang in E zolang ze geen examen afleggen? Of is er nog een andere piste?
Antwoord

Een automatische opwaardering van de functies van het niveau E naar het niveau D is niet mogelijk.

Voor de personeelsleden die enkel op het niveau E tewerkgesteld zijn kan er een bevorderingsexamen worden georganiseerd. Uiteraard kunnen enkel de personeelsleden die voldoen aan de gestelde voorwaarden (zoals voorzien in de plaatselijke rechtspositieregeling) zich kandidaat stellen voor een bevorderingsprocedure.

De personeelsleden die niet voldoen aan de gestelde bevorderingsvoorwaarden, niet deelnemen of niet slagen in de bevorderingsprocedure behouden hun functie op het niveau E.

Personeelsleden die zowel aangesteld zijn op het niveau E als het niveau D kunnen hun prestaties uitbreiden als dit voorzien is in de plaatselijke rechtspositieregeling. Deze personeelsleden behouden hun statuut (statutair/contractueel) voor het gedeelte van de aanstelling op het niveau D, m.a.w. indien het personeelslid deeltijds contractueel aangesteld is op het niveau D, zal de aanstelling na de uitbreiding van de prestaties tevens contractueel zijn, ongeacht de aard van het statuut op het niveau E. Eenzelfde regeling geldt voor de statutair aangestelde personeelsleden op het niveau D. Na uitbreiding van de prestaties zal de aanstelling als statutair beschouwd worden op het niveau D, ongeacht de aard van het statuut op het niveau E.