Is er een sjabloon beschikbaar voor een beslissing over uitzendarbeid bij een lokaal bestuur?

Antwoord

Ja. Na een ruime bevraging van verschillende belanghebbenden, stelde het Agentschap Binnenlands Bestuur een sjabloon op voor een beslissing over uitzendarbeid bij lokale besturen.

Dit sjabloon kan worden beschouwd als een hulpmiddel voor de gemeenten, OCMW’s en provincies die een beslissing nemen over uitzendarbeid. Je vindt het sjabloon in de rubriek 'Meer informatie'.

Met minimale wijzigingen kunnen ook andere entiteiten als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen, dit sjabloon gebruiken.