Hoe worden deeltijdse personeelsleden gecompenseerd voor feestdagen die in het weekend vallen?

Antwoord

Artikel 179, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 over de rechtspositieregeling schrijft voor dat de raad feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen vervangt door andere dagen. Dat geldt ook voor deeltijdse personeelsleden, die op bepaalde dagen niet of deeltijds werken, en daar geen nadeel van mogen ondervinden.

Als personeelsleden op de vervangingsdag normaal deeltijds werken, krijgen zij geen verdere compensatie voor de feestdag. Dat is immers ook niet het geval als ze deeltijds werken op een feestdag.

Als deeltijdse personeelsleden normaal niet werken op de vervangingsdag, mogen ze die op een andere dag nemen. De regelgeving staat alleen compensatie in dagen en niet in uren toe.

Een voorbeeld zal dat verduidelijken. Een deeltijds personeelslid werkt op maandag, dinsdag en donderdag voltijds, op woensdag halftijds en op vrijdag niet. Het bestuur compenseert een feestdag die tijdens het weekend valt op een woensdag. Het personeelslid heeft dan geen recht op een andere compensatiedag. Als het bestuur daarentegen op een vrijdag compenseert, heeft dat personeelslid wél recht op een andere dag. 

Opgelet: deze regeling geldt enkel voor personeelsleden die niet onder de Feestdagenwet van 4 januari 1974 vallen.